GÜCÜNÜZÜ 

KEŞFEDİN

CharacterIX 

İşe alım süreci , yetenek havuzu oluşturma ve performans değerlendirmelerine kaynak olabilecek kapsamda raporlama sunar.

ÇALIŞANLARINIZI

KEŞFEDİN

İnsan Kaynakları Yöneticileri

Profesyoneller

Ekip Yöneticileri

Takım Liderleri

İşverenler

 CharacterIX

Bireylerin kişilik özelliklerini ,yetkinliklerini imkan ve potansiyellerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını motivasyon ve stres kaynaklarını gösteren benzersiz analitik bir raporlama sistemidir. 

CharacterIX

Kişilerin özellik ve davranışları hakkında en doğru ve en isabetli sonuçlar veren

enneagram metodolijisi üzerine inşa edilmiş olup

%100 yerli

bir kişilik envanter analizidir.

 CharacterIX

Çok sayıda alt boyutu, yetenek ve kişilik özelliklerine ait şablonları ile tam bir kurumsal yetkinlik modelinin oluşmasına imkan sağlar

CharacterIX 

Kişilerden beklenen özellik ve performansın yapısal farkındalığını açıklama yanında verilecek eğitimin ne olması gerektiğine de ışık tutar.

Yetenek havuzu oluşturmak ve performans değerlendirmesinde ek kaynak görevi yapar.

Sadece işe alım sürecinde değil , kurumsal yapılanma sürecinde de kullanılabilir.

Assesment Center çalışmasına imkan sağlamaktadır. mevcut durum analizi çerçevesinde kimin nerede daha verimli çalışacağı ve departmanların yapılandırılması konusunda kaynak oluşturur.

Diğer mizaçla olan doğal uyum grafiğinin belirlenebilmesi sayesinde yüksek performanslı takımlar oluşturmak, çatışmayı en aza indirmek ve verimli çalışma planı oluşturmak mümkündür.

Ayrıca kuruma ve bulunduğu sektöre bağlı olarak özel yetkinlik setleri düzenlenebilmektedir. Mavi yaka çalışanlara yönelik ayrı bir envantere sahip olduğundan işgören için de raporlama hizmeti sunar.

CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.

Enneagram; Yunanca enne (dokuz) ve gram (nokta) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘dokuz nokta’ anlamına gelmekte olup, farklı kişilik tiplerini ortaya çıkaran güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistemdir

CharacterIX  

Her bir Enneagram tipinin farklılığını dikkate almak suretiyle motivasyon ve iş yapma süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlar.

Enneagram modeli gelişimsel ve dinamik bir model olduğundan ''sorunlu yönetici'' veya ''sorunlu eleman'' anlayışından çok ''sorun oluşturan davranışlar'' üzerinde durarak insanları olumsuz etiketlemelerden de kurtarır.

Doğru iletişim kurma konusunda farkındalık oluşturarak bu konuda destekleyici bir açılım sağlar. Yönetici ve takım liderlerinin çalışanları ile farkındalık zemininde gerçekten ne tür bir iletişim diline ihtiyaç duyduklarını anlamalarına yardımcı olur.

Enneagram metodolojisi ile her bir bireyin davranışlarının altında yatan motivasyon ve değerler; herkes için anlaşılır ve açık hale gelir. Bu sayede hem şirket içi uyum ve güven güçlenir, hem de olası yanlış anlama ve çatışmalar en aza indirebilir.

Diğer modellerin aksine statik değil dinamik ve gelişime açık bir sistem olduğundan hayat boyu sürmesi gereken dönüşüm için ufuk gösterir. 

CharacterIX  mevcut duruma açıklık getirdiği gibi aynı zamanda gelişim ve dönüşüm imkânlarını da sunarak mevcut kalıp ötesine geçme konusunda bireye bir ufuk açar.

 

CharacterIX 

İlgili kişilere(insan kaynakları, ekip liderleri, yöneticiler) sorunların tespiti ve çözümleri konusunda yardımcı olur.

Farklı yapıdaki kişilerin yönetilmesi konusunda sorumlu kişileri bilinçlendirerek daha uygun bir yaklaşım sergilemelerini sağlar.

Doğru iletişim kurma konusunda farkındalık oluşturarak bu konuda destekleyici bir açılım sağlar. Yönetici ve takım liderlerinin çalışanları ile farkındalık zemininde gerçekten ne tür bir iletişim diline ihtiyaç duyduklarını anlamalarına yardımcı olur.

Çalışanların ve yöneticilerin doğal yeteneklerini, potansiyel risk alanlarını ve gelişim imkânlarını göstererek verimliliklerini ve iş tatminini arttırabilme yönünde bir harita sunar

CharacterIX Kurumsal İnsan Kaynakları Raporunu incelediniz.

Diğer raporlarımız hakkında detay bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz?

CharacterIX  Raporlarını nasıl edinebilirim?

CharacterIX raporları kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Bu raporu oluşturmak için online olarak test sorularını cevaplamanız gerekmektedir. Test için size şifre kurumumuz tarafından verilecektir. Sorulara verdiğiniz cevaplara göre kişilik analizi raporunuz oluşturulacak ve e-posta adresinize gönderilecektir.

CharacterIX  Raporlarını yorumlama konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

CharacterIX raporları kişiye özel olarak ve oldukça detaylı bir şekilde oluşturulmaktadır. Raporu yorumlama konusunda danışmanlarımız size yardımcı olabilir. Ancak bunun için önceden randevu almanız gerekmektedir. Danışmanlık hizmetimiz için ayrı bir ücret ödenmesi gerekir.

CharacterIX  Mesleki Yönelim Raporunu öğrenci/ler için satın almak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

CharacterIX Okul Raporlama sistemi için bizimle iletişime (0546 4570082) geçebilirsiniz. Okul ve Eğitim Kurumlarına özel fiyat uygulamalarımız vardır. Ayrıca Okulda bulunan rehberlik ve danışmanlık servisiniz için raporları yorumlama eğitimleri verilmektedir.

CharacterIX  İnsan Kaynakları Raporu ile ilgileniyoruz.  Nasıl bir yol izlemeliyiz?

CharacterIX İnsan Kaynakları Raporu firmalar ve kurumlara özel olarak tasarlanabilir. Kurumsal İnsan Kaynakları raporu için bizimle iletişime (0546 4570082) geçebilirsiniz. Kurumsal raporlamalar için özel fiyat uygulamalarımız bulunmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları yöneticileri ve uzmanları için raporları yorumlama eğitimleri verilmektedir.

Daha detaylı bilgiler için bizi arayabilirsiniz

0546 4570082

veya aşağıdaki iletişim formunu doldurursanız

biz sizi arayabiliriz. 

İletişim Formu
İlgilendiğiniz Rapor Türünü seçiniz

Mesajınız bize ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. Teşekkürler.