CHARACTERIX

Kişilik ve Kariyer Planlaması Üzerine En Kapsamlı Çalışmalardan Biri:
CharacterIX Kişilik Envanteri

CharacterIX, profesyonel iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.  

CharacterIX   bireylerin;

  • Kişilik Özelliklerini

  • İmkan ve Potansiyellerini

  • Özel ve Sosyal Yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını

  • Yetkinliklerini

  • Motivasyon kaynaklarını

  • Rahat ve Stres durumlarında nasıl davrandıklarını

gösteren analitik bir raporlama sistemidir.

CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.

Enneagram; Yunanca enne (dokuz) ve gram (nokta) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘dokuz nokta’ anlamına gelmekte olup, farklı kişilik tiplerini ortaya çıkaran güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistemdir.

MESLEĞİNİZİ

KEŞFEDİN

Öğrenciler

Ebeveynler

Rehberlik Uzmanları

Okul Yöneticileri

 CharacterIX

Kariyer Planlarınız Kişilik Analiziniz ile uyumlu mu?

ÖSYM Kitağçığıyla tam entegre çalışan meslek envanteri.

KENDİNİZİ

KEŞFEDİN

Kişilik  Analizi ile

Kendini Tanımak İsteyen Herkes

 CharacterIX

Bireylerin kendileri hakkında bilgi sahibi olmaları, kișisel farkındalığın üst seviyelere çıkarılmasını sağlar.

"Kendini bilmek herşeyi bilmektir."

GÜCÜNÜZÜ

KEŞFEDİN

İnsan Kaynakları Yöneticileri

Profesyoneller

Ekip Yöneticileri

Takım Liderleri

İşverenler

 CharacterIX

İşe alım süreci , yetenek havuzu oluşturma ve performans değerlendirmelerine kaynak olabilecek kapsamda raporlar sunar.